ua ru en
Увійти Ви ще не зареєстровані?

Загальний опис АСПС «Варта-Адрес»

Адресна система пожежної сигналізації «Варта-Адрес»

Сертифікати на компоненти
Прилад приймально-контрольний «Варта-Адрес» UA1.016.0097946-11
Блоки введення-виведення БВВ-А UA1.016.0030619-11
Сповіщувач пожежний димовий ИПД-А UA1.016.0030707-11
Сповіщувач пожежний тепловий ИПТ-А UA1.016.0030700-11
Сповіщувач пожежний ручний ИПР-А UA1.0160030705-11
Сертифікати дійсні до 30 березня 2021 р.

Адресна система пожежної сигналізації «Варта-Адреса» (АСПС «Варта-Адреса») призначена для забезпечення пожежного захисту об'єктів різного призначення, в першу чергу будівель і споруд з великою площею та / або підвищеною поверховістю - багатоповерхові будинки, готелі, торгові центри тощо, а також для раннього виявлення та оповіщення про надзвичайні ситуації. Система постійно приймає інформацію від сповіщувачів та модулів вводу-виводу в реальному масштабі часу, що забезпечує постійний контроль стану об'єкта і сістеми. Сістема дозволяє забезпечити раннє виявлення загоряння шляхом фіксації незначних відхилень від норми в кожному сповіщувачі і формування попередження з точним зазначенням місця розміщення сповіщувача.

В системі постійно проводиться контроль параметрів функціонування сповіщувачів з формуванням повідомлень про їх несправності і необхідності їх обслуговування. Система автоматичної компенсації запиленості дозволяє протягом тривалого часу підтримувати високу ефективність димових сповіщувачів. Всі компоненти системи мають вбудований ізолятор короткого замикання, що, поряд з підвищеною живучістю системи, дозволяє виробляти автоматичну адресацію компонентів. Кожен з п'ятнадцяти шлейфів системи може бути віднесений від приймально-контрольного приладу на відстань до 500 метрів. Радіальний зв'язок з контролерами і наявність гальванічного поділу дозволяє оптимально розташувати їх на об'єкті, максимально скоротивши витрати на кабельну продукцію.

Децентралізація на логічному рівні полягає в тому, що в системі реалізований принцип «розподіленого інтелекту». Всі алгоритми управління виконавчими пристроями записуються в канали блоків введення-виведення (БВВ-А), а не зберігаються централізовано. Це забезпечує «живучість» системи в разі втрати зв'язку з центральним приладом і значно збільшує реактивність системи. При зміні стану будь-якого компонента системи (сповіщувач, канал блоку вводу-виводу) інформація про те надходить в шлейф і за один цикл обміну приймається всіма пристроями, в яких цей параметр служить аргументом виконуваної функції.

Базова система

До складу приладу приймально-контрольного пожежного адресного входять:

   • АСК - адресний мережевий контролер, який здійснює прийом і обробку сигналів від шлейфів сигналізації, виведення інформації на індикацію.
   • БВС-А - блок вихідних сигналів. Містить виходи на світловий і звуковий сповіщувачі, релейні виходи «Пожежа», «Несправність», «Охорона», три релейних виходу загального призначення, п'ять входів прийому сигналів про несправності компонентів.
   • БКИ-А - блок колектора інтерфейсу, призначений для комутації сигналів системної шини. При наявності цього блоку передбачається радіальна розводка інтерфейсу з можливістю відключення несправного променя.
   • БШ-А - блок шлейфу адресний (1 або 2 шт.). Кількість БШ-А в системі визначає кількість адресних шлейфів.
   • ТК2Д - телефонний комунікатор для передачі повідомлень на ПЦП.
   • ИП - джерело живлення з зарядно-контрольним пристроєм.

 Структура шлейфу

Шлейф сигналізації – замкнутий петлевий шлейф, що забезпечує максимальну надійність системи.

У разі обриву або одиночного КЗ кільцевої шлейф перетвориться в два розімкнутих, забезпечуючи інформаційний доступ до компонентів системи з двох сторін. Всі сповіщувачі шлейфу мають адреси, які встановлюються автоматично в режимі «Адресація» або вручну за допомогою пульта ручного адресації (ПРА). Прилад розрізняє сповіщувачі і модулі введення-виведення і надає діапазон адрес 001 ... 127 для сповіщувачів і діапазон 129 ... 229 для модулів вводу-виводу. Адреси сповіщувачів і пристроїв введення-виведення розподіляються послідовно від початку і до кінця шлейфа.

Всього в шлейфі може бути встановлено до 127 сповіщувачів та до 40 модулів вводу-виводу.

Компоненти шлейфу можуть розташовуватися в шлейфі в довільній послідовності.

Загальна довжина одного шлейфу сигналізації може досягати 2 км при опорі шлейфа не більше 50 Ом.

Всі сповіщувачі в шлейфі мають вбудований ізолятор КЗ.

Приклад топології шлейфу:

Структура системи

На основі компонентів «Варта-Адреса» можуть бути побудовані як автономні, так і мережеві системи пожежної безпеки.

В системі можлива установка до 15 БШ-А (максимально п'ятнадцять адресних шлейфів сигналізації, тобто до 1905 адресних пожежних сповіщувачів та до 600 пристроїв введення-виведення).

Децентралізація системи на фізичному рівні забезпечується винесенням шлейфів (блоків БШ-А) за межі основного корпусу.

Це можна зробити двома способами - застосувавши шинне або радіальне підключення. При шинному підключенні не потрібно додаткового обладнання і всі контролери підключаються послідовно один за одним, при цьому найдальший контролер може бути віддалений від приладу на відстань 500 м.

До восьми приладів можуть бути об'єднані в єдину систему, обмінюватися інформацією і здійснювати контроль і управління великими об'єктами.

PDF